مار و پله

تعداد اعضا: 6
مجموع بازی های انجام شده: 2
نام امتیاز
1 فرشید یوسفی فرشید یوسفی 111 7 1
2 رسول رضوانی رسول رضوانی 111 51 8
3 سید محمود موسوی سید محمود موسوی 100 10 1
4 محمود موسوی محمود موسوی 100 10 0
5 Venus 2 Venus 2 100 10 0
6 A A A A 100 10 0