تیراندازی

تعداد اعضا: 48
مجموع بازی های انجام شده: 6
نام امتیاز
21 محمد مسعود کریمی محمد مسعود کریمی 100 38 2
22 احسان رضوانی احسان رضوانی 100 60 3
23  100 10 0
24  100 10 0
25  100 10 0
26  100 10 0
27  100 10 0
28 Mohammad Seyed hoseini Mohammad Seyed hoseini 100 22 0
29  100 10 0
30 زهرا رحیمی زهرا رحیمی 100 10 0
31 متین مجیدی متین مجیدی 100 10 0
32  100 10 0
33 kamal mehrabi kamal mehrabi 100 10 0
34 مجید رضوانی مجید رضوانی 100 10 1
35 ابراهیم رمضانی ابراهیم رمضانی 100 0 0
36 امین شیران امین شیران 100 10 0
37  100 10 0
38 ارسلان حقوقی ارسلان حقوقی 100 10 0
39 Ali Dalvand Ali Dalvand 100 10 0
40 barez99 xoshnaw barez99 xoshnaw 100 10 0