شاهین شهر

شاهین شهر

ایران - اصفهان

عملکرد تیم

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 140
 • رتبه جهانی: 02
 • رتبه کشوری: 02
رقابت ها
 • در باشگاه: 0
 • اصالت بازی: 0
 • خطا: 0
 • برد: 4
 • باخت: 0
 • کل رقابت ها: 4

حکم های قهرمانی

هنوز هیچ حکمی دریافت نشده است ...