پوریا شیراز

پوریا شیراز

ایران - فارس
پارس اسپرت شیراز

عملکرد تیم

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 120
 • رتبه جهانی: 03
 • رتبه کشوری: 03
رقابت ها
 • در باشگاه: 0
 • اصالت بازی: 0
 • خطا: 0
 • برد: 2
 • باخت: 0
 • کل رقابت ها: 2

حکم های قهرمانی

هنوز هیچ حکمی دریافت نشده است ...