Hamid

ایران

بازی های عضو

پینگ پنگ

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • با داور:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 111
 • رتبه جهانی: 11
 • رتبه کشوری: 10
رقابت ها
 • در باشگاه: 0
 • با داور: 0
 • خطا: 0
 • برد: 1
 • باخت: 0
 • کل رقابت ها: 1

تیراندازی

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • با داور:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 100
 • رتبه جهانی: 11
 • رتبه کشوری: 10
رقابت ها
 • در باشگاه: 0
 • با داور: 0
 • خطا: 0
 • برد: 0
 • باخت: 0
 • کل رقابت ها: 0