رنکینگ رضوانی گیم

MansuriAbasalt

اباصلت منصوری حسن آبادی

ایران - اصفهان
بازی های عضو
مسابقات عضو
حکم های قهرمانی

بازی های عضو

پینگ پنگ

فوتبال دستی

تیراندازی

شطرنج

بیلیارد

Dota

مچ اندازی

بولینگ

Counter-Strike

FIFA

PES

ایرهاکی

Call of Duty