Maziar

مازیار ضیایی
ایران - اصفهان

بازی های عضو

FIFA

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 133
 • رتبه جهانی: 47
 • رتبه کشوری: 47
رقابت ها
 • در باشگاه: 6
 • اصالت بازی: 4
 • خطا: 0
 • برد: 3
 • باخت: 3
 • کل رقابت ها: 6