Pouyanr9

Pouyan Rahimi
ایران - اصفهان

بازی های عضو

FIFA

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 320
 • رتبه جهانی: 01
 • رتبه کشوری: 01
رقابت ها
 • در باشگاه: 20
 • اصالت بازی: 9
 • خطا: 0
 • برد: 19
 • باخت: 1
 • کل رقابت ها: 20