abdolrasoul

عبدالرسول بلدی
ایران - اصفهان
بازیکن بیلیارد

بازی های عضو

بیلیارد

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 155
 • رتبه جهانی: 06
 • رتبه کشوری: 06
رقابت ها
 • در باشگاه: 8
 • اصالت بازی: 3
 • خطا: 0
 • برد: 5
 • باخت: 3
 • کل رقابت ها: 8