alirezasalari74

علیرضا سالاری
ایران - خراسان رضوی

بازی های عضو

PES

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 177
 • رتبه جهانی: 03
 • رتبه کشوری: 03
رقابت ها
 • در باشگاه: 16
 • اصالت بازی: 0
 • خطا: 0
 • برد: 7
 • باخت: 9
 • کل رقابت ها: 16