andishematinnia

اندیشه متین نیا
ایران - اصفهان
بازیکن بیلیارد

بازی های عضو

بیلیارد

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 190
 • رتبه جهانی: 01
 • رتبه کشوری: 01
رقابت ها
 • در باشگاه: 10
 • اصالت بازی: 5
 • خطا: 0
 • برد: 8
 • باخت: 2
 • کل رقابت ها: 10