ehsanrezvani63

ehsan rezvani
ایران - اصفهان

بازی های عضو

فوتبال دستی

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 111
 • رتبه جهانی: 05
 • رتبه کشوری: 04
رقابت ها
 • در باشگاه: 2
 • اصالت بازی: 2
 • خطا: 0
 • برد: 1
 • باخت: 1
 • کل رقابت ها: 2

پینگ پنگ

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 100
 • رتبه جهانی: 65
 • رتبه کشوری: 63
رقابت ها
 • در باشگاه: 0
 • اصالت بازی: 0
 • خطا: 1
 • برد: 0
 • باخت: 0
 • کل رقابت ها: 0

بیلیارد

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 100
 • رتبه جهانی: 34
 • رتبه کشوری: 33
رقابت ها
 • در باشگاه: 0
 • اصالت بازی: 0
 • خطا: 0
 • برد: 0
 • باخت: 0
 • کل رقابت ها: 0