hadihasanpoor

هادی حسن پور
ایران - اصفهان
بازیکن بیلیارد

بازی های عضو

بیلیارد

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 167
 • رتبه جهانی: 04
 • رتبه کشوری: 04
رقابت ها
 • در باشگاه: 7
 • اصالت بازی: 3
 • خطا: 0
 • برد: 6
 • باخت: 1
 • کل رقابت ها: 7