jason

سهیل آرمان نژاد
ایران - اصفهان

بازی های عضو

پینگ پنگ

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 100
 • رتبه جهانی: 45
 • رتبه کشوری: 44
رقابت ها
 • در باشگاه: 1
 • اصالت بازی: 25
 • خطا: 3
 • برد: 20
 • باخت: 14
 • کل رقابت ها: 34