pymhajizade

پیام حاجی زاده
ایران - بوشهر

بازی های عضو

FIFA

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 202
 • رتبه جهانی: 08
 • رتبه کشوری: 08
رقابت ها
 • در باشگاه: 11
 • اصالت بازی: 5
 • خطا: 0
 • برد: 9
 • باخت: 2
 • کل رقابت ها: 11